Typhone.nl

Typhone.nl is in 11 jaar uitgegroeid tot de grootste online telecomshop van Nederland. Met dagelijks vele duizenden bezoekers is het van vitaal belang dat de website en alle aanverwante systemen vlekkeloos werken. Bovendien verlangt de dynamische telecomwereld dat nieuwe informatie en systemen snel operationeel zijn en blijven.

Dit maakt de keuze voor NetCon als hostingpartner een logische stap. Typhone.nl kan bij NetCon vertrouwen op kennis van zaken, het vermogen om snel te schakelen en natuurlijk uitstekende garanties. Daarom kiest Typhone.nl voor NetCon bij de lancering van de compleet vernieuwde site. Een stap die we met veel verwachtingen en veel vertrouwen zetten.


Met vriendelijke groet,

Grard Wijnen
Typhone E-Concepts B.V.

 

< terug   volgende >

Nieuws